Pressmeddelande, mall

[Intresseväckande rubrik]

[År-Månad-Datum]

 

Ingressen är det fetmarkerade stycke som inleder pressmeddelandet. Här bör du lyfta fram den viktigaste – och mest intresseskapande – informationen. Tänk att en journalist ska kunna läsa endast ingressen och utifrån det dels förstå nyheten i korthet och dels avgöra om det är intressant att uppmärksamma.

 

I de följande styckena beskriver du mer ingående det du vill uppmärksamma. Normalt sett bör pressmeddelandet inte vara längre än en A4-sida. Se alltideellt.se för fler tips kring vad du bör tänka på för att lyckas med ditt pressmeddelande.

 

 

För mer information:

[kontaktpersonens för- och efternamn], [kontaktpersonens titel/ansvarsområde]

[direktnummer till kontaktpersonen]:

[e-postadress]

[organisationens hemsida]


Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet