Engagera dig

Du bestämmer själv hur du vill engagera dig.  Som medlem kan du delta i lokala aktiviteter men också i de distriktsmöten, kurser, seminarier och träffar MP Skåne anordnar. I kalendariet här nedanför kan du se när och var det händer. Läs också mer om hur du kan engagera dig via våra möten, utbildningar och nätverk under flikarna ovan. Här finns också information om hur du kan gå tillväga om du vill bli förtroendevald.  

Kalendarium MP Skåne 


16 augusti

AU-möte, MP Skåne

29 augusti kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


7 september kl 18.30-20.30 

Ordförandeträff, på kansliet, Lilla Fiskaregatan 10 i Lund.


18 september  

AU-möte, MP Skåne


23-24 september

Gröna Inspirationsdagar - forum för debatt och diskussion. Läs mer här

Plats: Medborgarhuset i Eslöv


28 september kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


5 oktober
Utbildning i kris- och konflikthantering för ordförande (eller motsvarande) samt gruppledare i lokalavdelningen. 

10 oktober  

AU-möte, MP Skåne


19 oktober kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


19 november

Distriktsmöte


23 november 

AU-möte, MP Skåne


5 december kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne

Kalendarium RFG i Skåne

17 augusti RFG
28 augusti RFG
9 september RAG
15 september RFG
18 oktober RFG
22 november RFG

Regionfullmäktige sammanträder 20 juni, 19 september, 23-24 oktober, 28 november. 

*RFG är en förkortning för regionfullmäktigegruppen inom Miljöparitet i Skåne. Här ingår alla miljöpartiets ordinarie ledamöter samt ersättare i Region Skåne. 

**RAG är regionala arbetsgruppen. I RAG ingår RFG samt de representanter Miljöpartiet har utsett i nämnder, bolag, utskott, beredningar, samt eventuella projekt och arbetsgrupper inom Region Skåne. 


Vår politik för Skåne
På vår sida på mp.se hittar du mer om vår gröna politik för Skåne i valmanifest och regionpolitiska program från 2014. Vår politik för Skåne


Bli medlem!
Ditt engagemang behövs. Du kan själv välja hur aktiv du vill vara. Om du inte har möjlighet att vara aktiv just nu, så är vi tacksamma över att ha dig som medlem! 
Läs mer om hur du kan bli medlem här
För medlemmar finns information på medlem.mp.se 

Engagera dig! 
Öppna nationella diskussioner finns via https://engagera.mp.se/

Funktionärswebben

Funktionärswebben ger stöd till dig som arbetar med att organisera verksamhet inom MP. Här hittar du allt ifrån grönt ledarskap och konflikthantering till hur du bäst ger stöd till förtroende valda eller organiserar ett medlemsregister och startar mp-mailadresser. Funktionärswebben finns på funktionar.mp.se.