Engagera dig

Du bestämmer själv hur du vill engagera dig.  Som medlem kan du delta i lokala aktiviteter men också i de distriktsmöten, kurser, seminarier och träffar MP Skåne anordnar. I kalendariet här nedanför kan du se när och var det händer. Läs också mer om hur du kan engagera dig via våra möten, utbildningar och nätverk under flikarna ovan. Här finns också information om hur du kan gå tillväga om du vill bli förtroendevald.  

Kalendarium MP Skåne 


11 februari
Valkonferens för att fastställa regionlistor, läs mer här

12 februari kl 18.30
ordförandeträff, kansliet i Lund

26 februari 

AU-möte

5 mars kl 18
Informationsträff om Region Skåne,
Plats: Lomma Bibliotek i Seminarierummet på bottenplanet. 
Arrangör: MP Lomma
Medverkande: Regionråd Anders Åkesson

10 mars kl 11
Årsmöte för miljöpartister i Svenska Kyrkan, på Kansliet Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. Vi äter lunch tillsammans på närliggande restaurang. Mötet börjar 11.00 det finns uppdukat för fika från 10,00. anmäl gärna om deltagande till Jan Björkman 0709-829027 eller janbjorkman@yahoo.se

14 mars
Styrelsemöte

4 april
AU-möte

14 april

Årsmöte


6 maj Kick-off för styrelsen och konstituerande styrelsemöte


14 maj AU-möte


25-27 maj

MPs Kongress


31 maj Styrelsemöte


4 juni
ordförandeträff


12 juni AU-möte

7 augusti AU-möte

15 augusti Styrelsemöte

28 augusti AU-möte


9 september Valdag

10 september Styrelsemöte


17 september

AU-möte


26 september

Styrelsemöte

11 oktober AU-möte


25 oktober

Styrelsemöte


14 november AU-möte


25 november Höststämma


4 december StyrelsemöteKalendarium RFG i Skåne

RFG har följande kommande mötestider 2018: 
26 februari, 19 mars, 21 maj, 11 juni, 16 augusti, 10 september RFG + Styrelsen, 30 september, 15 oktober, 18 oktober RFG + Styrelsen

*RFG är en förkortning för regionfullmäktigegruppen inom Miljöparitet i Skåne. Här ingår alla miljöpartiets ordinarie ledamöter samt ersättare i Region Skåne. 

RAG:  har möte den 7 april 2018
**RAG är regionala arbetsgruppen. I RAG ingår RFG samt de representanter Miljöpartiet har utsett i nämnder, bolag, utskott, beredningar, samt eventuella projekt och arbetsgrupper inom Region Skåne. 


Vår politik för Skåne
På vår sida på mp.se/skane hittar du mer om vår gröna politik för Skåne. Vår politik för SkåneBli medlem!
Ditt engagemang behövs. Du kan själv välja hur aktiv du vill vara. Om du inte har möjlighet att vara aktiv just nu, så är vi tacksamma över att ha dig som medlem! 
Läs mer om hur du kan bli medlem här
För medlemmar finns information på medlem.mp.se 

Engagera dig! 
Öppna nationella diskussioner finns via https://engagera.mp.se/

Funktionärswebben

Funktionärswebben ger stöd till dig som arbetar med att organisera verksamhet inom MP. Här hittar du allt ifrån grönt ledarskap och konflikthantering till hur du bäst ger stöd till förtroende valda eller organiserar ett medlemsregister och startar mp-mailadresser. Funktionärswebben finns på funktionar.mp.se.