Engagera dig

Du bestämmer själv hur du vill engagera dig.  Som medlem kan du delta i lokala aktiviteter men också i de distriktsmöten, kurser, seminarier och träffar MP Skåne anordnar. I kalendariet här nedanför kan du se när och var det händer. Läs också mer om hur du kan engagera dig via våra möten, utbildningar och nätverk under flikarna ovan. Här finns också information om hur du kan gå tillväga om du vill bli förtroendevald.  

Kalendarium MP Skåne 


23 april kl 16

Föredragskväll med EU-parlamentariker Jakop Dalunde, som pratar om EU:s klimat- och energipolitik, och riksdagsledamot Annika Hirvonen Falk.

Plats: Folkets Hus, Kiliansgatan 9 i Lund

läs mer här27 april kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


8 maj kl 18-20

Vad händer på pensionsområdet? Riksdagsledamot Rickard Persson berättar och svarar på frågor. 

Plats: IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund

Arr: Gröna Seniorer Skåne och Gröna Seniorer Lund


17 maj

AU-möte, MP Skåne


26-28 maj

Miljöpartiets kongress i Linköping


30 maj kl 19

Extra distriktsmöte

Plats: IOGT/NTO i Lund


8 juni kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


16 augusti

AU-möte, MP Skåne


29 augusti kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


18 september  

AU-möte, MP Skåne


23-24 september

Gröna Inspirationsdagar - forum för debatt och diskussion

Plats: Medborgarhuset i Eslöv


28 september kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


10 oktober  

AU-möte, MP Skåne


19 oktober kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne


19 november

Distriktsmöte


23 november 

AU-möte, MP Skåne


5 december kl 18.30

Styrelsemöte, MP Skåne

Kalendarium RFG i Skåne

5 maj RFG
14 juni RFG
17 augusti RFG
28 augusti RFG
9 september RAG
15 september RFG
18 oktober RFG
22 november RFG

Regionfullmäktige sammanträder 20 juni, 19 september, 23-24 oktober, 28 november. 

*RFG är en förkortning för regionfullmäktigegruppen inom Miljöparitet i Skåne. Här ingår alla miljöpartiets ordinarie ledamöter samt ersättare i Region Skåne. 

**RAG är regionala arbetsgruppen. I RAG ingår RFG samt de representanter Miljöpartiet har utsett i nämnder, bolag, utskott, beredningar, samt eventuella projekt och arbetsgrupper inom Region Skåne. 


Vår politik för Skåne
På vår sida på mp.se hittar du mer om vår gröna politik för Skåne i valmanifest och regionpolitiska program från 2014. Vår politik för Skåne


Bli medlem!
Ditt engagemang behövs. Du kan själv välja hur aktiv du vill vara. Om du inte har möjlighet att vara aktiv just nu, så är vi tacksamma över att ha dig som medlem! 
Läs mer om hur du kan bli medlem här
För medlemmar finns information på medlem.mp.se 

Engagera dig! 
Öppna nationella diskussioner finns via https://engagera.mp.se/

Funktionärswebben

Funktionärswebben ger stöd till dig som arbetar med att organisera verksamhet inom MP. Här hittar du allt ifrån grönt ledarskap och konflikthantering till hur du bäst ger stöd till förtroende valda eller organiserar ett medlemsregister och startar mp-mailadresser. Funktionärswebben finns på funktionar.mp.se.