Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Nomineringsprocess

så här går nomineringsprocessen till:
 1. Utlysning: När ett externt eller internt uppdrag blir ledigt anslås det här på medlemswebben samt i nyhetsbrevet. Detta sker vanligtvis fyra till fem veckor innan det medlemsmöte då uppdraget ska tillsättas. Utöver en kort beskrivning av uppdraget uppges även ett sista datum för nomineringar till valberedningen.
 2. Nomineringsstopp: Alla som är intresserade måste nominera sig själva senast detta datum för att vara säkra på att beaktas av valberedningen. Detta brukar vara två till tre veckor innan medlemsmötet. Även stödnomineringar bör komma in senast detta datum.
 3. De som nominerat sig i tid är välkomna på intervju av valberedningen. Intervjuerna brukar vara dagarna efter nomineringsstoppet.
 4. Efter intervjuerna bereder valberedningen ett beslutsförslag till medlemmarna. 
 5. När detta är klart och innan det offentliggörs försöker MP Skåne kontakta samtliga nominerade personligen med besked. Den som inte föreslagits av valberedningen upplyses om sin möjlighet att dra tillbaka eller behålla sin kandidatur.
 6. Valberedningens förslag skickas vanligtvis ut en till två veckor innan medlemsmötet. På medlemsmötet hålls en omröstning. Finns det mer än en kandidat är omröstningen alltid sluten. Den som valberedningen föreslår förväntas närvara vid medlemsmötet för att presentera sig för medlemmarna inför omröstningen.
 7. Uppdraget tillsätts genom val på medlemsmötet. Den nominerade förväntas närvara och presentera sig själv under någon minut och svara på medlemmarnas frågor. Finns fler än en nominerad sker valet genom sluten omröstning. 
För att stödnomineringar ska vara av något värde för valberedningen bör den innehålla en motivering. Den som stödnominerar bör också ha pratat om detta med personen som nomineras, inte minst eftersom den nominerade fortfarande måste nominera sig själv. Därutöver är valberedningen fri att efter behov beakta ytterligare personer till uppdrag, även efter nomineringsstoppet. Oavsett valberedningens process är det möjligt att nominera sig till uppdrag ända fram till medlemsmötet, men detta är inte att rekommendera.

Valbarhet
För att kunna bli vald kan det ställs olika krav. Vissa uppdrag har enligt lag krav som rör ålder, folkbokföringsort och medborgarskap. En del uppdrag kan bara tillsättas med personer som redan har vissa andra uppdrag. Generellt måste dock förtroendevalda acceptera att hålla sig till Miljöpartiets etiska riktlinjer:

 • En politiker ska arbeta för samhällets bästa och inte sträva efter förmåner för sig själv, sina anhöriga eller sitt parti.
 • En politiker ska ha hög moral, hålla sig till sanningen och inte förvränga fakta.
 • En politiker ska vara ett föredöme och så långt som möjligt leva i enlighet med de idéer som hon/han förespråkar.
 • En politiker ska vara beredd att på begäran lämna uppgifter om eventuella ekonomiska eller andra bindningar till olika samhällsintressen, inklusive aktieinnehav.
 • I debatter ska en politiker argumentera i sak och undvika personangrepp.

Mångfald och representation
Generellt tillämpas könskvotering och dessutom eftersträvas ett brett spektrum av personer till berörda platser. Hänsyn tas också till erfarenhet, politisk inriktning, etnicitet, geografisk spridning, sexuell läggning, ålder, samarbetsförmåga med mera.

Comments