Engagera dig‎ > ‎

Nätverk

Det finns ett flertal nätverk för medlemmar i Miljöpartiet i Skåne. Saknar du något nätverk, är du intresserad av att starta nya eller komma i kontakt med befintliga - hör av dig till skane@mp.se så hjälper vi dig. 
Landsbygdsnätverk startar 2018!
Under 2018 startade MP Skånes landsbygdsnätverk. Nästa möte är 20 mars 2018. Kontakta nätverket via emma.fager.malmstrom@mp.se

Ordförande
De 33 lokalavdelningarnas ordförande inbjuds till tre möten per år, där Miljöpartiet Skåne är sammankallande. Mötena har utrymmen för gemensamma diskussioner, frågeställningar och informationspunkter. Ordförandemötena är två till tre gånger per år. Nätverket har också en gemensam facebookgrupp. Kontakta kansliet för mer info!

Digitala volontärer
Vi behöver dig med kompetens inom sociala medier eller digital, teknisk eller grafisk kompetens som vill hjälpa kommunavdelningarna i sitt arbete. Välkommen att höra av dig till Digitala volontärerar med det just du kan bidra med. Behöver du hjälp inom något av dessa områden kontakta oss så hjälper vi dig! Maila skanedigital@mp.se

Gruppledare/politisk ledarposition
Nätverket är öppet för såväl nuvarande som potentiella gruppledare eller annan politisk ledarposition i kommun eller region. 

Skola och utbildning
Nätverk för skola och utbildning är i uppstartsskedet. 

Nätverk för samhällsbyggnad
Nätverk för samhällsbyggnad startade också upp vid vår septemberträff med studieförbundet vuxenskolan. 

Social-, vård- och omsorgsnätverket
Nätverket har regelbundna träffar för att få tips och idéer till en grön politik i dessa frågor. 
Medel för gröna aktiviteter och nätverk
Styrelsen vill påminna om att det finns medel avsatta i budgeten för stöd till lokalavdelningar. Har ni någon bra idé på verksamhet i er avdelning men saknar pengar för att genomföra det finns möjlighet att söka pengar. Skicka i så fall en kort beskrivning av vad ni vill göra, en enkel budget för aktiviteten samt årets budget för avdelningen till skane@mp.se Det finns även pengar för aktiva nätverk och sidoorganisationer att söka.
ĉ
Emma Fager Malmström,
13 feb. 2018 04:56
Ċ
Emma Fager Malmström,
5 dec. 2017 01:37
Comments