Engagera dig‎ > ‎

Nätverk

Det finns ett flertal nätverk för medlemmar i Miljöpartiet i Skåne. Saknar du något nätverk, är du intresserad av att starta nya eller komma i kontakt med befintliga - hör av dig till skane@mp.se så hjälper vi dig. 
Ordförande
De 33 lokalavdelningarnas ordförande inbjuds till tre möten per år, där Miljöpartiet Skåne är sammankallande. Mötena har utrymmen för gemensamma diskussioner, frågeställningar och informationspunkter. Ordförandemötena är två till tre gånger per år.

Digitala volontärer
Vi behöver dig med kompetens inom sociala medier eller digital, teknisk eller grafisk kompetens som vill hjälpa kommunavdelningarna i sitt arbete. Välkommen att höra av dig till Digitala volontärerar med det just du kan bidra med. Behöver du hjälp inom något av dessa områden kontakta oss så hjälper vi dig! Maila skanedigital@mp.se

Social-, vård- och omsorgsnätverket
Nätverket har regelbundna träffar för att få tips och idéer till en grön politik i dessa frågor. Vill du vara med i nätverket – hör av dig till s
ammankallande Karl Englund på mail karl.englund@proco.nu
Gruppledare/politisk ledarposition
Nätverket är öppet för såväl nuvarande som potentiella gruppledare eller annan politisk ledarposition i kommun eller region. I dag har nätverket en maillista, ingen sammankallande, men vi du ingå i nätverket kan du höra av dig till emma.fager.malmstrom@mp.se 

Skola och utbildning
Nätverk för skola och utbildning är i uppstartsskedet. Hör av dig till emma.fager.malmstrom@mp.se om du vill ingå i  nätverket. 

Nätverk för samhällsbyggnad
Nätverk för samhällsbyggnad startade också upp vid vår septemberträff med studieförbundet vuxenskolan. Hör av dig till emma.fager.malmstrom@mp.se om du vill ingå i något av dessa båda nätverk eller om du har andra frågor kring nätverk för förtroendevalda i kommun och region.
Medel för gröna aktiviteter och nätverk
Styrelsen vill påminna om att det finns medel avsatta i budgeten för stöd till lokalavdelningar. Har ni någon bra idé på verksamhet i er avdelning men saknar pengar för att genomföra det finns möjlighet att söka pengar. Skicka i så fall en kort beskrivning av vad ni vill göra, en enkel budget för aktiviteten samt årets budget för avdelningen till skane@mp.se Det finns även pengar för aktiva nätverk och sidoorganisationer att söka.
Comments