Engagera dig‎ > ‎

Nätverk

Det finns ett flertal nätverk för medlemmar i Miljöpartiet i Skåne. Saknar du något nätverk, är du intresserad av att starta nya eller komma i kontakt med befintliga - hör av dig till skane@mp.se så hjälper vi dig. 

Ordförande
De 33 lokalavdelningarnas ordförande inbjuds till tre möten per år, där Miljöpartiet Skåne är sammankallande. Mötena har utrymmen för gemensamma diskussioner, frågeställningar och informationspunkter. Ordförandemötena är två till tre gånger per år. Nätverket har också en gemensam facebookgrupp. Kontakta kansliet för mer info!Medel för gröna aktiviteter och nätverk
Styrelsen vill påminna om att det finns medel avsatta i budgeten för stöd till lokalavdelningar. Har ni någon bra idé på verksamhet i er avdelning men saknar pengar för att genomföra det finns möjlighet att söka pengar. Skicka i så fall en kort beskrivning av vad ni vill göra, en enkel budget för aktiviteten samt årets budget för avdelningen till skane@mp.se Det finns även pengar för aktiva nätverk och sidoorganisationer att söka.

Landsbygdsnätverk 
Under 2018 startade MP Skånes landsbygdsnätverk. Kontakta nätverket: skane@mp.se
ĉ
Emma Fager Malmström,
13 feb. 2018 04:56
Ċ
Emma Fager Malmström,
5 dec. 2017 01:37
Comments