Engagera dig‎ > ‎

Utbildningar

Aktuella utbildningar med Miljöpartiet i Skåne

Vilka utbildningar vill du gå i år?
MP Skåne har planerat in ett antal utbildningar i år och nu skulle vi vilja veta vilka utbildningar du skulle vilja gå i år!

 Svara gärna på vår enkät som finns här


Valberedarutbildning på distans

Nu finns en ny utbildning som riktar sig till valberedare på lokalavdelnings- distrikts- och riksnivå. Utbildningen består av fem filmer (samt diskussionsfrågor) som ligger på en läroplattform på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats. Du kan alltså gå utbildningen själv, eller om ni vill samlas i er avdelning och se filmerna och diskutera innehållet tillsammans. Mer info om utbildningen kan du hitta på Miljöpartiets riksorganisations medlemswebb - som du hittar här. 

Utbildningen kan du ta del av digitalt via den här länken

Varje film har ett tema och innehåller diskussionsfrågor. De filmer som ingår i utbildningen har temat "bästa laget når målen", "Grön Ideologi", "Feministiskt valberedande", 
"Nomineringsprocesser och listsättningar" samt "intervjuteknik". Den första av filmerna utgår ifrån studiematerialet Bästa laget når målen och i arbetet som valberedare är det också bra att följa studiematerialet som finns på Studieförbundets Vuxenskolans sida eller så kan du hämta materialet på kansliet i Lund.

Mer information: emma.fager.malmstrom@mp.se


Ċ
Emma Fager Malmström,
11 feb. 2016 03:43
Ċ
Emma Fager Malmström,
11 feb. 2016 03:42