Engagera dig‎ > ‎

Utbildningar

Aktuella utbildningar med Miljöpartiet i Skåne

Utbildning för valsamordnare Under 2018 kommer riksorganisationen att genomföra två utbildningar riktade till valsamordnare runt om i landet. Den första är den 8-9 februari och den andra är 26-27 april 2018. De valsamordnarna som deltar under första träffen bygger vidare på den utbildningen under andra träffen.

Utbildningen riktar sig till dig som i distriktet/avdelningen har rollen som valsamordnare. Om det i ett distrikt inte finns någon som uttalat är valsamordnare är det personen eller personerna med liknande arbetsuppgifter som denna utbildningen är tänkt för. Bland annat kommer kommunikationsstrategi, mediaarbete samt kris och säkerhetsfrågor behandlas under dagarna.

Utbildningarna är kostnadsfria och riksorganisationen bjuder på maten. Riksorganisationen har dock ingen möjlighet att stå för res- och boendekostader. Utbildningarna hålls i Stockholm på partikansliet - Pustegränd 1-3.
Sista dag för anmälan till den första träffen är den 1:a februari 2018. Anmälan sker här.
Frågor eller funderingar skickar till Carolina Bruseman på carolina.bruseman@mp.se eller på 0729810291.

Lokal valplan
En bra valplan ska göra det tydligt vilka mål vi har med kampanjen och vad som ska göras, av vem och när, för att nå målen. Syftet med att göra en egen regional eller lokal valplan är att effektivisera arbetet före och under valkampanjen så att vi når större framgång utan att köra slut på oss själva. I det här processmaterialet, som ni förslagsvis arbetar er igenom under fem träffar, planerar ni ert strategiska arbete inför valet.
Länk till process materialet för valplan


Utbildning i grön ideologi!
Den nya webbutbildningen i Grön ideologi består av fyra filmer som på olika sätt beskriver den Gröna ideologin med viss koppling till politiken och partiprogrammet. 
Det finns fler olika sätt att använda sig av filmerna. Antingen så tittar man på alla filmerna under ett tillfälle och använder de diskussionsfrågor som ligger i slutet av läroplattformen. Eller så skapar ni en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan SV och ses vid tre tillfällen etc. Börja i så fall med Per Gahrtons film och ta en eller två filmer åt gången, till det kan man också koppla de böcker som finns som litteraturtips som en extra fördjupning. Ett annat sätt är att visa filmerna på medlemsmöten och ha en kortare diskussion eller visa filmerna i samband med möten för nya medlemmar. Det finns många varianter, så hitta det som fungerar bäst för er. 
Här hittar du utbildningen!

Valberedarutbildning på distans

Nu finns en ny utbildning som riktar sig till valberedare på lokalavdelnings- distrikts- och riksnivå. Utbildningen består av fem filmer (samt diskussionsfrågor) som ligger på en läroplattform på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats. Du kan alltså gå utbildningen själv, eller om ni vill samlas i er avdelning och se filmerna och diskutera innehållet tillsammans.  Mer info om utbildningen

Utbildningen kan du ta del av via den här länken

Varje film har ett tema och innehåller diskussionsfrågor. De filmer som ingår i utbildningen har temat "bästa laget når målen", "Grön Ideologi", "Feministiskt valberedande", "Nomineringsprocesser och listsättningar" samt "intervjuteknik". Den första av filmerna utgår ifrån studiematerialet Bästa laget når målen och i arbetet som valberedare är det också bra att följa studiematerialet som finns på Studieförbundets Vuxenskolans sida eller så kan du hämta materialet på kansliet i Lund.Ċ
Emma Fager Malmström,
11 feb. 2016 03:43
Ċ
Emma Fager Malmström,
11 feb. 2016 03:42