Engagera dig‎ > ‎

Utbildningar


Aktuella utbildningar med Miljöpartiet i Skåne

Inbjudan till studiecirkel om Miljöpartiets Landsbygdspolitiska program

Genom denna cirkel vill vi skapa en arena för diskussion och eftertanke om landsbygdsfrågor.

Ni kommer att ges möjlighet till att fundera över hur förslagen i det Landsbygdspolitiska programmet kan anpassas efter era lokala och regionala förutsättningar. Under träffarnas gemensamma diskussioner delar vi med oss av idéer, tankar och förslag som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Läs mer och anmäl dig här.

Digitala utbildningar

Riksorganisationen har tagit fram en hel del digitala utbildningar. Logga in på Engagera.mp.se och gå in under Kunskapsbank för att hitta dom. Här nedan har du två exempel.

Utbildning i grön ideologi!

Den nya webbutbildningen i Grön ideologi består av fyra filmer som på olika sätt beskriver den Gröna ideologin med viss koppling till politiken och partiprogrammet. 
Det finns fler olika sätt att använda sig av filmerna. Antingen så tittar man på alla filmerna under ett tillfälle och använder de diskussionsfrågor som ligger i slutet av läroplattformen. Eller så skapar ni en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan SV och ses vid tre tillfällen etc. Börja i så fall med Per Gahrtons film och ta en eller två filmer åt gången, till det kan man också koppla de böcker som finns som litteraturtips som en extra fördjupning. Ett annat sätt är att visa filmerna på medlemsmöten och ha en kortare diskussion eller visa filmerna i samband med möten för nya medlemmar. Det finns många varianter, så hitta det som fungerar bäst för er. Här hittar du utbildningen!


Valberedarutbildning på distans

Nu finns en utbildning som riktar sig till valberedare på lokalavdelnings- distrikts- och riksnivå. Utbildningen består av fem filmer (samt diskussionsfrågor). Du kan alltså gå utbildningen själv, eller om ni vill samlas i er avdelning och se filmerna och diskutera innehållet tillsammans. Utbildningen kan du se via den här länken