Just nu‎ > ‎

Till regionmötet

Inför MP Skånes regionmöte - Valberedningens förslag

Styrelse
Arberesha Sabani, Hässleholm
Kjell Stjernholm, Svalöv

Övriga:
Karl Englund, Ängelholm
Edvin Roslund, Hörby
Pegah Paykar, Malmö
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö

Vice Ordförande för MP Skånes styrelse
Roland Thord, Simrishamn

Övriga:
Edvin Roslund, Hörby
Vlado Somljacan, Burlöv
Sena nomineringar (ej behandlade):
Peter Maack, Malmö

Nämndeman i Förvaltningsrätt
Åke Petersson, Kristianstad
Erik Hammarström, Lund
Gerrit Hoogendoorn, Tomelilla
Illir Abazi, Hörby
Fredrik Holmberg, Båstad
Kjell Johansson Helsingborg
Bo Jönsson, Bromölla
Jan Björkman, Vellinge
Peter Hakim, Lund
Armin Memic, Burlöv
Pontus Ekström, Simrishamn
Shirin Ghanfili, Lund
Asma Saleh, Malmö
Birgitta Lybegård, Malmö
Emmy Sartell, Lund
Inger Torstensdotter, Malmö
Jenny Nilsson, Malmö
Nellie Björklund, Simrishamn
Elisabeth Johansson, Östra Göinge
Ulla Magnusson, Ängelholm
Alexandra Högsted, Helsingborg
Ulrika Wahlgren, Vellinge
Nonni Nilsson, Kristianstad

Övriga:
Farid Albahadli, Eslöv
Göran T Andersson
Ralf Nymberg, Helsingborg
Anita Ryckewaert, Malmö
Emma Jönsson, Båstad
Eva Hårdvall, Ängelholm
Karin Pettersson, Kristianstad
Pegah Paykar, Malmö
Peter Abramo, Vellinge
Vlado Somljacan, Burlöv
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö
Johan Ingvarsson, Höganäs

Nämndeman i Kammarrätten
Ralf Nymberg, Helsingborg

Övriga:
Farid Albahadli, Eslöv
Lotta Hedström, Tomelilla
Pontus Ekström, Simrishamn
Vlado Somljacan, Burlöv
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö
Johan Ingvarsson, Höganäs

Nämndeman i Hovrätten
Slobodan Narancic, Helsinborg
Henrik Lindskog, Malmö
Farid Albahadli, Eslöv
Lotta Hedström, Tomelilla
Margaret Engdahl, Osby
Lisa Malm, Dalby

Övriga:
Pontus Ekström, Simrishamn
Asma Saleh, Malmö
Birgitta Lybegård, Malmö
Fredrik Holmberg, Båstad
Shirin Ghanfili, Lund
Ralf Nymberg, Helsingborg
Ahmed Sahwil, Malmö
Emma Jönsson, Båstad
Eva Hårdvall, Ängelholm
Jan Björkman, Vellinge
Karl Englund, Ängelholm
Malek Fayoumi, Malmö
Pegah Paykar, Malmö
Peter Abramo, Vellinge
Siv Bildtsén, Simrishamn
Vlado Somljacan, Burlöv
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö
Johan Ingvarsson, Höganäs

Skattenämnden för fastighetstaxering
Göran T Andersson, Eslöv

Övriga:
Vlado Somljacan, Burlöv
Margaret Engdahl, Osby
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö

Ersättare i sjukvårdsnämnden SUND
Lena Östholm Munkberg, Helsingborg

Övriga:
Vlado Somljacan, Burlöv
Asma Saleh, Malmö
Peter Hakim, Lund
Angelika Andersson, Landskrona
Sen nominering (ej behandlad):
Peter Maack, Malmö


Presentationer nominerade

Styrelseledamot MP Skåne

Namn: Karl Englund

Avdelning: Ängelholm

Karl Englund heter jag. Idag sitter jag som ordinarie ledamot i Ängelholms Kommun i Beredningen

Omsorg.  Jag har bakgrund dels från landstingets och kommunens värld, men också idag som konsult

inom verksamhetsutveckling och projektbeskrivningar, främst till kommun som egen småföretagare.

Jag har kommit till åldern (55) där jag har både arbetslivserfarenhet och livserfarenhet. Beskrivs som

nyfiken, utvecklande och ödmjuk i möten och olika andra sammanhang. Härmed ställer jag mig till ert

förfogande att få driva en grön och hållbar linje i olika politiska sammanhang inom regionen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Edvin Roslund

Avdelning: Hörby

Jag är 17 år och studerar samhällsprogrammet på Polhemskolan i Lund. Har varit aktiv i partiet i över

fyra år. Sitter nu som ordförande för Miljöpartiet de gröna i Hörby. Inne på mitt andra år som

ordförande. Dessutom varit aktiv i Grön Ungdom och suttit med i GU Syds styrelse. Är nu aktiv i GU

Syds valberedning. Jag är en social och utåtriktad grabb med stor känsla för människor. Hade varit

roligt att få chans att ännu mer engagera sig runt om i de olika Skånska kommunerna. Hoppas vi ses!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Kjell Stjernholm

Avdelning: Svalöv

Jobb: Verksamhetsutvecklare

Uppdrag: v ordf i Habilitering & Hjälpmedelsnämnden + arbetsgruppen för ny kulturpolitik

(nationellt)

Bor: Tågarp.

Kan: Organisation, Ideell sektor, Intersektionell jämställdhet, Tillgänglighet, Folkbildning


Vice ordförande MP Skåne

Namn: Edvin Roslund

Avdelning: Hörby

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Roland Thord

Avdelning: Simrishamn

Uppdrag i lokalavd., MP Skåne och riks.

Ordf. l.avd, Socn., BUN, Kultur o fr.n., KS, KF, MP Skåne styr + AU, Sjvn SUS och FR.Sedan FNs

miljökonf 1972 engagerad i miljö och klimat.

Cykelpl, järnvägsutb, landsbygdsutv, ”nej till kärnkraft”, miljöanpass trsp, trafiksäk, EU, Östersjön,

odling och trädgård, hälsa, kultur och natur är några uttryck för detta.

Medlemmar och lokalavdelningar samt ett samlat MP för en hållbar framtid är min fokus.

Kandiderar med stor entusiasm.


Nämndeman Förvaltningsrätten

Namn: Göran T Andersson

Avdelning: Eslöv

Jag har arbetat med upphandlingar sedan 1993. Senast på Lunds universitet och varit ansvarig för

upphandling av den vetenskapliga utrustning värd 1,4 miljarder till MAX IV laboratoriet. Har bedömts

som en av Sveriges upphandlingsexperter på innovationsupphandling. Politiskt aktiv sedan 1978, bl a

som ledamot i KS och i Byggnadsnämnden i Ronneby 1998-2002. Ledamot i Miljö och

samhällsnämnden Eslövs Kommun från 2014. Tidigare erfarenhet av sitta i skattenämnd avseende

taxering då jag jobbade på Lantmäteriet. Gick i pension 2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Jan Björkman

Avdelning: Vellinge

Jag heter Jan Björkman och är idag sekreterare i lokalavdelningen i Vellinge, nämndeman i Hovrätten

och förvaltningsrätten. Ledamot i kyrkomötet för Miljöpartister i Svenska kyrkan i Lunds stift.

Uppdrag i kommunen som fullmäktigeledamot i Vellinge kommun, kommunens valberedning och

nämnden för gemensam medborgarservice. Har erfarenhet och rutin från domstolarna, uppdragen är

topprioriterade för mig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Pontus Ekström

Avdelning: Simrishamn

Jag tog officersexamen vid Sjöstridsskolan i Karlskrona vid millennieskiftet. Hösten 2007 antogs jag

till Kustbevakningen. Idag är jag placerad ombord på KBV 003, Amfitrite. Här tjänstgör jag såsom

kustbevakningstjänsteman, räddningsdykare och vikarierande styrman. Bor i Simrishamn med min

fru och en bonusdotter. Vi tycker mycket om att vara ute i naturen samt påta i vår kolonistuga. Ser mig

själv såsom rättfram humanist som tycker om att integrera med andra människor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Shirin Ghanfili

Avdelning:

Jag har ett stort intresse och respekt för vårt rättssystem i alla dess aspekter och jag vill kunna bidra

till samhället med mitt engagemang och öppna sinne. Jag vill skapa mig en helhetsbild av sociala

problem i samhället och sätta mig in i hur rättssystemet fungerar. Jag har en god analytisk förmåga

och är prestigelös.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Peter Hakim

Avdelning: Lund

Mitt namn är Peter Hakim och har arbetat som utredningstolk i många år på

senare tid som sjukvårdstolk o har haft flera tusen läkaruppdrag med

patienter. Empati o medmänsklighet samt sundaförnuft är viktigt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Fredrik Holmberg

Avdelning: Båstad

Jag heter Fredrik Holmberg och är 41 år. Jag är ekologisk jordbrukare och civilekonom. Jag bor på

gården vid Hovs hallar där jag är född tillsammans med min fru och våra två barn. Jag är klartänkt och

har hög integritet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Johan Ingvarson

Avdelning: Höganäs

Jag är en gift 37-årig småbarnsförälder och ingenjör som jobbat inom offentlig förvaltning,

universitetsvärlden och i privata näringslivet. Under snart 15 år som yrkesverksam har jag haft

chefspositioner och informella ledarroller i Sverige, Norge, USA och Abu Dhabi. Som person är jag

analytisk med stark förmåga att se saker från olika perspektiv. Att ha bott i olika länder med olika

kulturer hjälper mig att se saker i ett större sammanhang. Att mina tre barn fötts i tre olika länder har

gett mig konkret insikt i att det finns olika men likvärdiga sätt att lösa saker på.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Elisabet Johansson

Avdelning: Östra Göinge

Socionom. Genom många års arb. på FK, även föredragande i FR, fått djup kunskap i LAF o EU-

lagstiftn. Samhällsengagerad, noggrann o lyhörd. Ledamot i omsorgs- o utbildn.utskottet, ers. i KF o

KS. Hoppas få fortsätta detta stimul. uppdr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Emma Jönsson

Avdelning: Båstad

Har suttit som nämndeman i Hovrätt och Förvaltningsrätt under 2014-2015 och finner uppdraget

mycket intressant, givande och lärorikt. Jag är 40år, utbildad hortonom, bor på en gård med min

sambo och vår treåriga son. Under detta året som jag suttit som nämndeman har jag förstått att jag är

rätt för uppdraget utifrån min ålder, kön, bostadsort och livssituation men inte minst mina

värderingar. Nämndemän bör spegla det svenska samhället. Medelåldern är idag hög och det är inte så

många kvinnor representerade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Birgitta Lybegård

Lokalavdelning: Malmö

Jag heter Birgitta Lybegård (71 år) och har varit aktiv medlem i MP-Malmö sedan partiet bildades. Jag har

suttit 5 år som nämndeman i Förvaltningsrätten. Sedan tidigare har jag god erfarenhet av de områden

som behandlas i FR. Jag har suttit 8 år i en socialnämnd, 5 år i en socialförsäkringsnämnd och 8 år i en

skattenämnd. Jag kandiderar också till omval efter ett fyllnadsval våren 2015 som nämndeman i

Hovrätten. Jag har också goda erfarenheter av brottmål efter många år som nämndeman i Malmö

Tingsrätt. Jag har inga andra uppdrag för regionen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Ulla Magnusson

Avdelning: Ängelholm

Allmänbildad, nyfiken och resultatinriktad 65-åring som ombetts vara kvar i lärargärning i

Örkelljunga på Utbildningscentrum. Anledning: att elever, utlandsfödda eller studieomotiverade från

högstadiet når resultat och får en bra grund för fortsatta studier/arbete. Se artikel i Helsingborgs

Dagblad 2015-06-14. Mitt intresse för hållbarhet och min drivkraft kommer till nytta i arbetsgrupper

och kommuner. Det vill jag fortsätta med så länge hälsa och hjärna fungerar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Jenny Nilsson

Avdelning: Malmö

33årig it-utvecklare med passion för mänskliga rättigheter och en önskan om att ge tillbaka till

samhället. Min strävan efter rättvisa och mitt öppna sinne gör mig till en bra kandidat till

nämndeman.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Ralf Nymberg

Avdelning: Helsingborg

Medlem sedan 1991 med bred erfarenhet olika nämnder och Kf. Nämndeman Tingsrätt och

Kammarrätt samt även styrelseledamot i Hbg i 10 år och senaste 6 åren som kassör. Pappa till två

vuxna välartade barn vilket kan vara av värde vid LVU mål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Åke Petersson

Avdelning: Kristianstad

Har socionomutbildning på socialhögskolans förvaltningslinje och viss juridisk utbildning. Under mitt

yrkesverksamma liv har jag arbetat inom hela samhällssektorn med hälso-sjukvård, socialtjänst såväl

som ekonomihandläggare som handläggare av bostadsfrågor. Har också erfarenhet av administration

av allmän karaktär inom statsförvaltningen. Jämsides med yrkesverksamheten varit aktiv inom

föreningsliv på många områden. Bred erfarenhet av kommunalpolitik inom omsorgsverksamhet,

samhällsplaneringsfrågor och skolärenden. Är aktiv inom pensionärsorganisation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Emmy Sartell

Avdelning: Lund

Har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter och arbetar på min kandidatuppsats i statsvetenskap

som är klar i jan 2016. Min teoretiska kunskap i kombination med mitt brinnande intresse för MR

samt lag och rätt tror jag utgör en bra grund för uppdraget som nämndeman. Vidare är jag är

dessutom en ung kvinna på 25 år som kan sänka åldern rejält på dem som sitter i förvaltningsrätten.

Jag har varit aktiv i Gröna Studenter Lund samt Miljöpartiet Lund sedan 2011 och har suttit i styrelsen

för GS Lund i två år. Avslutningsvis skulle det vara en ära och glädje att få representera Miljöpartiet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Inger Torstensdotter

Avdelning: Malmö

Intresserad. Rättvisa. Lika inför lagen. Insyn. Erfarenhet – drygt två mandatperioder inom FR.

Styrelsemedlem i nämndemannaföreningen FR. Engagerad. Livserfarenhet. Yrkesliv – beslutsfattande

inom stat och kommun.


Nämndeman Kammarrätten

Namn: Pontus Ekström

Avdelning: Simrishamn

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Johan Ingvarson

Avdelning: Höganäs

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Ralf Nymberg

Avdelning: Helsingborg

Se presentation ovan


Nämndeman Hovrätten

Namn: Siv Bildtsén

Avdelning: Simrishamn

Har nu varit ledamot i Hovrätten i fem år och sitter gärna några år till. Har haft många olika uppdrag inom

Miljöpartiet sedan jag gick med på 80-talet, bland annat som revisor på riks. Har under åren lärt mig

ganska mycket om rättsväsendet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Jan Björkman

Avdelning: Vellinge

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Pontus Ekström

Avdelning: Simrishamn

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Birgitta Lybegård

Lokalavdelning: Malmö

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Karl Englund

Avdelning: Ängelholm

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Johan Ingvarson

Avdelning: Höganäs

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Emma Jönsson

Avdelning: Båstad

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Henrik Lindskog

Avdelning: Malmö

Är en Malmöbo på 24 år med en färdig kandidat i internationella relationer och har nyligen skrivit

klart min kandidatuppsats i kriminologi. Sitter just nu som nämndeman i Malmö tingsrätt. Då

uppdraget slutar vid årsskiftet och jag gärna fortsätter hade det varit roligt att dessutom att få utföra

uppdraget i en högre instans. Har jobbat inom en rad olika branscher, t.ex. som vårdbiträde och

lärararvikarie. Den gemensamma nämnaren hos mina tidigare jobb är att jag har jobbat tätt med

människor och jag får ofta höra av arbetsgivare och vänner att jag har en hög social kompetens.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Ralf Nymberg

Avdelning: Helsingborg

Se presentation ovan


Ledamot Skattenämnden

Namn: Göran T Andersson

Avdelning: Eslöv

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Pontus Ekström

Avdelning: Simrishamn

Se presentation ovan


Ersättare i sjukvårdsnämnden SUND

Namn: Peter Hakim

Avdelning: Lund

Se presentation ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: Lena Östholm

Avdelning: Helsingborg

Jag är 54 år och jobbar som verksamhetsutvecklare/controller inom äldreomsorgen i Ängelholm där

jag varit delaktig i uppstarten av mobila team inom hemsjukvården tillsammans med Hälsostaden. Jag

är bosatt i Helsingborg, är gift och har 4 killar som idag är mellan 21-27 år. Jag är idag styrelseledamot

lokalt inom MP Helsingborg, förtroendevald revisor och regionombud.
Comments