Kontakt

Partikansli
Vårt partikansli finns på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. 
E-post: skane@mp.se
Telefon: 046-270 42 40
Jenny Thomé:
 046-270 42 41, jenny.thome@mp.se
Emma Fager Malmström: 046-270 42 42, emma.fager.malmstrom@mp.se
Linnéa Skoogh: 072-595 10 58, linnea.skoogh@mp.se

Styrelse 
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse nås via ordförande
Fredrik Hanell: fredrik.hanell@mp.se
För övriga styrelseledamöter, se fliken Organisation

Politisk kontakt
Våra regionråd och politiska sekreterare har kontor i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 
i Kristianstad. Miljöpartiets politiska sekreterare i Region Skåne 2019-2022: 

Emil Samnegård: Emil.samnegard@skane.se
Tobias Olsson: tobias.n.olsson@skane.se 


Regionfullmäktigeledamöter och regionråd:

Miljöpartiets regionfullmäktigeledamöter och regionråd i Skåne hittar du under fliken organisation eller mp.se/skane under Nyckelpersoner