Kontakt

Partikansli
Vårt partikansli finns på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. 
E-post: skane@mp.se
Jenny Thomé, organisationssekreterare: 
Tel 0703-82 45 45 mail: jenny.thome@mp.se
Emma Fager Malmström, organisationsutvecklare: 
Tel 0727-34 45 45 mail: emma.fager.malmstrom@mp.se
Jennie Larsson, kommunikatör: 
Tel: 0725-999509, mail:jennie.larsson@mp.se
Linnéa Skoogh 0727951058, linnea.skoogh@mp.se

Vårt fasta nummer är tillfälligt ur funktion vilket beror på byte av operatör. Vi hoppas att det ska fungera igen i början av det nya året. Det går bra att nå oss på våra mobiler de dagar vi jobbar.


Styrelse 
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse nås via ordförande
Fredrik Hanell: fredrik.hanell@mp.se
För övriga styrelseledamöter, se fliken Organisation

Politisk kontakt
Våra regionråd och politiska sekreterare har kontor i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 
i Kristianstad. Miljöpartiets politiska sekreterare i Region Skåne: 
Stefan Brandt: Stefan.brandt@skane.se, 044-309 34 62
Emil Samnegård: emil.samnegard@skane.se
Tona Ishaq: tona.ishaq@skane.se

Regionfullmäktigeledamöter och regionråd:

Miljöpartiets regionfullmäktigeledamöter och regionråd i Skåne hittar du under fliken organisation eller mp.se/skane under Nyckelpersoner