Kontakt

Partikansli
Vårt partikansli finns på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. 
E-post: skane@mp.se
Telefon: 046-270 42 40
Jenny Thomé:
 046-270 42 41, jenny.thome@mp.se
Teresia Ställborn: 046-270 42 42, teresia@mp.se

Styrelse 
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse nås via ordförande
Anette Mårtensson: anette.martensson@mp.se
För övriga styrelseledamöter, se mp.se/skane under Nyckelpersoner

Politisk kontakt
Vår gruppledare och politiska sekreterare har kontor i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 
i Kristianstad. Miljöpartiets politiska sekreterare i Region Skåne 2019-2022: 

Emil Samnegård: emil.samnegard@skane.se
Tobias Olsson: tobias.n.olsson@skane.se 


Regionfullmäktigeledamöter och regionråd:

Miljöpartiets regionfullmäktigeledamöter och gruppledare i Skåne hittar du under fliken organisation eller mp.se/skane under Nyckelpersoner