Organisation

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en medlemsorganisation under tillväxt. Idag är vi cirka 2000 medlemmar i Skånes 33 kommuner. Styrelsen för Miljöpartiet Skåne, som väljs av medlemmarna, ansvarar för utbildning, seminarier, möten, valrörelser samt medlemsorganisation och stöd till våra lokalavdelningar. Du hittar våra stadgar samt information om våra distriktsmöten om du går in på underrubrikerna till denna sida. 
Miljöpartiet Skånes kansli
Vårt administrativa kansli finns på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. E-post: skane@mp.se
Jenny Thomé, 
Emma Fager Malmström, 
Jennie Larsson (föräldraledig) och Linnéa Skoogh.

Styrelse 
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse består av:
Fredrik Hanell, Höör; ordförande fredrik.hanell@mp.se
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborgvice ordf
Lars Lundström, Kävlinge; kassör
Marcus Friberg, Helsingborg
Elisabet Knutsson, Bromölla
Anette Mårtensson, Lund
Emma Nilsson, Ystad
Kami Petersen, Malmö
Kjell Stjernholm, Svalöv
Anders Åkesson, Malmö
Dolores Öhman, Hässleholm

Styrelsens arbetsutskott (AU)
Miljöpartiet de gröna i Skånes arbetsutskott består av:
Fredrik Hanell, Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Lars Lundström, Emma Nilsson och Anette Mårtensson.

Kontaktpersoner för avdelningarna
Styrelseledamöterna är utsedda att vara kontaktpersoner för avdelningarna i Skåne.
Fredrik Hanell: Höör, Eslöv och Hörby
Anna-Maria Myszka-Gustafsson: Båstad, Vellinge och Trelleborg
Anette Mårtensson: Lund, Sjöbo och Staffanstorp
Kami Petersen: Malmö, Svedala och Skurup
Marcus Friberg: Helsingborg, Ängelholm och Höganäs
Elisabet Knutsson: Bromölla,
Hässleholm och Osby
Lars Lundström: Kävlinge, Burlöv och Lomma
Kjell Stjernholm: Svalöv, Bjuv och Landskrona
Emma Nilsson:
Ystad, Simrishamn och Tomelilla
Anders Åkesson: Östra Göinge och Kristianstad
Dolores Öhman: Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Perstorp
Den politiska organisationen
I Region Skåne har vi tre regionråd och 11 ledamöter i regionfullmäktige som ansvarar för det politiska arbetet i Region Skåne. Mer om vår politik i Region Skåne hittar du på mp.se/skane och via MP Skånes facebooksida. 

Politiska sekreterare
Miljöpartiets politiska sekreterare i Region Skåne: 
Stefan Brandt
Nicklas Nordström
Anna-Karin Olsson
Linnea Skoogh 
Emil Samnegård 
Jennie Larsson 
Jouni Borglund

Regionfullmäktigeledamöter
Anders Åkesson, Malmö

Märta Stenevi, Malmö
Nicklas Ljungström, Ystad

Aina Andersson, Trelleborg

Lisa Kvarnbäck, Simrishamn

Mätta Ivarsson, Lund

Yngve Petersson, Lund

Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg

Katarina Toremalm, Båstad

Ida Nilsson, Kristianstad 
Carl-Erik Flodmark, Malmö
Ove Johansson, Burlöv

Thomas Hansson, Simrishamn

Farid Sharafuddin
, Hörby
Slobodan Narancic, Helsingborg
Bo Jönsson, Bromölla


Angelika Andersson, Landskrona

Regionråd:

Anders Åkesson, Malmö, 
- ansvar för primärvård och psykiatri

Mätta Ivarsson, Lund, 
- ansvar för regional utveckling 
Dolores Öhman, Hässleholm,
- ansvar för E-hälsa
Valberedning för listsättning
Södra: Billy Nielsen, Ystad, Ola Persson, Lund och Ove Johansson, Burlöv.
Västra: Marcus Friberg, Helsingborg, Barbro Stigsdotter, Höganäs och Rifad Saberg, Eslöv.
Malmö: Louise Arndt, Måns Berger och Johanna Öfverbeck.
Norra och östra: Lutz Dahmen, Bromölla, Josefin Syri, Kristianstad, och Lotta Hedström, Tomelilla.
Sammankallande för resptektive valkrets är markerade i listan ovan. Sammankallande för hela valberedningen: Johanna Öfverbeck, Malmö.

Valberedning
Valberedningen har i uppgift att föreslå personer till de val som görs på medlemsmötena. Skånes valberedning:
Mellankretsen: Rifad Saberg, Eslöv
Nordvästkretsen: Sofia Kamlund, Helsingborg
Nordostkretsen: Lutz Dahmen, Bromölla
Sydostkretsen: Billy Nielsen, Ystad
Sydvästkretsen 1: Johanna Öfverbeck, Malmö
Sydvästkretsen 2: Ove Johansson, Burlöv

Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon som vore lämplig eller vill veta vilka uppdrag som finns skicka ett mail till vb.skane@mp.se
Kontaktuppgifter: mp.se/skane under Nyckelpersoner
Ċ
Emma Fager Malmström,
30 mars 2016 08:43
Comments