Organisation

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en medlemsorganisation med ca 1500 medlemmar i Skånes 33 kommuner. Styrelsen för Miljöpartiet Skåne, som väljs av medlemmarna, ansvarar för utbildning, seminarier, möten, valrörelser samt medlemsorganisation och stöd till våra lokalavdelningar. Du hittar våra stadgar samt information om våra distriktsmöten om du går in på underrubrikerna till denna sida. 

Miljöpartiet Skånes kansli
Vårt administrativa kansli finns på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund. E-post: skane@mp.se
Jenny Thomé, 
Emma Fager Malmström

Styrelse 
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse består av:
Fredrik Hanell, Höör; ordförande fredrik.hanell@mp.se
Anette Mårtensson, Lundvice ordförande
Lars Lundström, Kävlinge; kassör
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg
Emma Nilsson, Ystad
Marcus Friberg, Helsingborg
Dolores Öhman, Hässleholm
Kami Petersen, Malmö
Kjell Stjernholm, Svalöv
Carl-Erik Flodmark, Malmö
Åsa Jidebom, Kristianstad

Styrelsens arbetsutskott (AU)
Miljöpartiet de gröna i Skånes arbetsutskott består av:
Fredrik Hanell, Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Lars Lundström, Emma Nilsson och Anette Mårtensson.

Kontaktpersoner för avdelningarna
Styrelseledamöterna är utsedda att vara kontaktpersoner för avdelningarna i Skåne enligt följande: 

Fredrik Hanell: Höör, Eslöv och Hörby

Anna-Maria Myszka-Gustafsson: Båstad, Trelleborg och Vellinge

Marcus Friberg: Helsingborg, Ängelholm och Höganäs

Anette Mårtensson: Lund, Sjöbo och Staffanstorp

Kami Petersen: Malmö, Skurup, Svedala

Lars Lundström: Kävlinge, Burlöv och Lomma

Kjell Stjernholm: Svalöv, Bjuv och Landskrona

Emma Nilsson: Ystad, Simrishamn och Tomelilla

Dolores Öhman: Hässleholm, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Perstorp

Åsa Jidebom: Kristianstad och Bromölla

Carl-Erik Flodmark: Osby och Östra Göinge


Kontaktuppgifter: mp.se/skane under Nyckelpersoner
Den politiska organisationen
I Region Skåne har vi sex ledamöter i regionfullmäktige som ansvarar för det politiska arbetet. Mer om vår politik i Region Skåne hittar du på mp.se/skane och via MP Skånes facebooksida. 

Politiska sekreterare
Miljöpartiets politiska sekreterare i Region Skåne under perioden 2019-2022 är: 
Emil Samnegård och Tobias Olsson.

Regionfullmäktigeledamöter
Ordinarie:
Mätta Ivarsson, Lund

Fredrik Hanell, Höör
Angela Everbäck, Vellinge
Thomas Hansson, Simrishamn

Ida Nilsson, Kristianstad 
Kami Petersen, Malmö

Försteersättare:
Angelika Andersson, Landskrona
Thomas Eng, Kristianstad
Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg 
Kristina Aurell, Malmö

Valberedning
Valberedningen har i uppgift att föreslå personer till de val som görs på medlemsmötena. Skånes valberedning:

Malmö kommun:

Johanna Öfverbeck

Skåne södra:

Ove Johansson, Burlöv och Teresia Ställborn, Lund

Skåne västra:

Sofia Kamlund, Helsingborg

Skåne Norra och östra:

Lotta Hedström, Tomelilla, Beth Melander, Kristianstad


Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon som vore lämplig eller vill veta vilka uppdrag som finns skicka ett mail till vb.skane@mp.se
Comments