Distriktsmöten


HÖSTSTÄMMA 17 nov
Söndagen den 17 nov kl 10.00-17.00 har Skånedistriktet sin höststämma i Helsingborg.

Mötet är på Rådhuset i Helsingborg, några minuters promenad från Helsingborg C.

Anmäler dig till mötet gör du senast måndagen den 11 november. Anmälningsformulär finns här. 


Dagordning med bilagor finns i kallelsen på denna sida.
FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. 

Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.


Ċ
Jenny Thomé,
6 nov. 2019 06:05
Ċ
Jenny Thomé,
6 nov. 2019 06:06
Comments