Distriktsmöten


Distriktsmötet 9 december utsåg ledamöter och ersättare

Under söndagen den 9 december hölls MP Skånes distriktsmöte i Lund. Vid mötet valdes personer till de uppdrag som Miljöpartiet får i Region Skåne.

Ordinarie ledamot i Regionala utvecklingsnämnden: Thomas Hansson, Simrishamn

Vice ordförande i Folkhälsoberedning/utskott: Thomas Hansson, Simrishamn

Ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Mätta Ivarsson, Lund

Ordinarie ledamot i Kollektivtrafiknämnden: Kami Petersen, Malmö

Ordinarie ledamot i Psykiatri, handikapp och habiliteringsnämnden: Fredrik Hanell, Höör

Ordinarie ledamot i Servicenämnden: Angela Everbäck, Vellinge

Ersättare i Primärvårdsnämnden (kan ev bli ordinarie ledamot): Lena Östholm Munkberg, Helsingborg

Ersättare i Kulturnämnden: Ida Nilsson, Kristianstad

Ersättare i Patientnämnden: Angelika Andersson, Landskrona

Ersättare i Pensionärsrådet: Jan Rydén, Lomma

Ordinarie ledamot i Stiftelsen Skånska landskap: Thomas Rödin Hulth, Helsingborg

Ersättare i Klimatsamverkan Skåne: Dolores Öhman, Hässleholm

Ordinarie ledamot i Idéburna sektorn - politisk samverkansgrupp: Linnéa Skoogh, Kristianstad

Ordinarie ledamot i Skånes djurparks styrelse: Thomas Eng, Kristianstad

Läs mer här


Distriktsstämman i oktober utsåg Mätta Ivarsson till gruppledare 
Tisdagen den 16 oktober hölls en distriktsstämma i Malmö, där medlemmarna valde Mätta Ivarsson till gruppledare i Region Skåne. Läs mer om det på mp.se/skane FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. 

Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren, senast den siste mars, hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.


Comments