Distriktsmöten


  

MP SKÅNES DISTRIKTSÅRSMÖTE 14 april 2018
 
Dag och tid: Lördagen den 14 april kl 10.00-16.30
Mötet börjar kl 10.00 och beräknas hålla på som längst till kl 16.30. 
Observera att du måste registrera dig före mötet. Registreringen är öppen kl 9.20-9.50.

Kaffe serveras från kl 9.30. 
Lunch serveras i anslutning till mötet ca kl 12-13. Eftermiddagskaffe kommer också att finnas. 

Plats
Hotell Lundia, Knut den Stores Torg 2 i Lund. Tvärs över Bangatan från stationen.

Anmälan
Sista dagen för anmälan har passerat.

Frågor?
Har du några frågor inför mötet är du välkommen att kontakta MP Skånes kansli som finns på skane@mp.se . Vi nås också på telefonnummer 046-270 42 40.

Kallelse och bilagor
Kallelse och bilagor finner du längst ner på sidan

FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 
Under våren, senast den siste mars, hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.

Under 2018 håller Miljöpartiet de gröna i Skåne flera distriktsmöten. Årets första hålls söndagen den 11 februari 2018, och är en valkonferens för att fastställa Skånes regionlistor. Årsmötet blir den 14 april, då även valmanifest kommer att behandlas och antas. Höststämma för att ta kommande års verksamhetsplan och budget blir den 25 november. Ytterligare något distriktsmöte kan tillkomma om styrelsen ser behov av det, mest troligt i oktober.Ċ
Emma Fager Malmström,
5 apr. 2018 05:11
Ċ
Emma Fager Malmström,
5 apr. 2018 05:11
Ċ
Emma Fager Malmström,
4 apr. 2018 02:45
Comments