Distriktsmöten


DISTRIKTSÅRSMÖTE 2019
Distriktets årsmöte hålls den 6 april. På årsmötet väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer mfl. Hur du kandiderar/nominerar till interna och externa uppdrag ser du här till höger.

Lördagen den 6 april kl 10.00-16.30

Hålltider:

kl 9.15 Kaffe och smörgås serveras

kl 9.15-9.50 Registrering inför mötet

kl 10-11.30 Kick-off för Skånes EP-valrörelse: Utbildning

kl 11.30-12 EP-valrörelse: Alice Bah Kuhnke

kl 12-13.30 Lunch och EP-valrörelse: kampanjaktivitet

kl 13.30-16.30 Distriktsårsmöte Plats: Quality Hotel Grand i Kristianstad


Anmälan:

Anmälan om deltagande på distriktsmötet senast tisdagen den 2 april. Har du allergier/matönskemål måste de anmälas senast torsdagen den 28 mars.

Anmäl dig via denna länk.  


Barnpassning:

Barnpassning kommer inte att erbjudas i samband med mötet.


Frågor?

Har du några frågor inför mötet är du välkommen att kontakta MP Skånes kansli som finns på skane@mp.se Vi nås också på telefonnummer 046-270 42 40.

KANDIDAERA OCH NOMINERA TILL UPPDRAG
MP Skånes interna valberedning önskar få in nomineringar till uppdrag som ska utses på distriktets årsmöte den 6 april. Du kan nominera dig själv eller någon annan. Nominerar du någon annan bör den personen vara tillfrågad innan. 

Följande interna uppdrag ska beredas:
Ordförande i MP Skånes styrelse
Vice ordförande i MP Skånes styrelse
Ledamot i MP Skånes styrelse
Revisor och revisorsersättare i MP Skåne
Riksvalberedare (en från varje riksdagsvalkrets, Malmö hanterar sitt val själv)
Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, två år.

Använd detta formulär för att nominera till interna uppdrag. Här kan du läsa mer om vad uppdragen innebär.
Sista nomineringsdag är söndag 3 mars.


Följande externa uppdrag som Nämndeman ska beredas:
13 platser i Förvaltningsrätten i Malmö
3 platser i Hovrätten över Skåne och Blekinge
1 plats i Kammarrätten

Läs gärna informationen på http://blinamndeman.se om vad uppdraget som nämndeman innebär innan du lämnar din nominering. I nomineringsformuläret finns mer information t ex vad som gäller för att vara valbar.
Använd detta formulär för att nominera till uppdragen som nämndeman. 
Sista nomineringsdag är söndag 3 mars. 

FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. 

Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.

Comments