Distriktsmöten


Distriktsstämma 16 oktober
Tisdagen den 16 oktober kl 18.00-21.00 håller Miljöpartiets Skånedistrikt en extrastämma på hotell Scandic Triangeln i Malmö. Alla ombud, ersättare och övriga medlemmar är varmt välkomna!
På dagordningen för mötet finns några olika valärenden till regionala uppdrag, en inledande valutvärdering och presentation av nya regionfullmäktigegruppen samt information från förhandlingsgruppen. 

Registrering
Ombud eller tjänstgörande ersättare måste registrera dig före mötet. Registreringen är öppen kl 17.15-17.55.

Anmäl dig senast 11 oktober
Alla medlemmar är välkomna. Du anmäler dig till mötet via denna länk senast torsdagen den 11 oktober.

Kaffe och macka
Kaffe och matig vegetarisk macka serveras från kl 17.15 till dig som förbeställer.

Plats/hitta hit:
Hotell Scandic Triangeln i Malmö, Triangeln 2
Kollektivtrafik:
Närmsta hållplats är station Malmö Triangeln. Gå upp i Norra utgången och håll till vänster längs med köpcentret så har du inom kort entrén till hotellet på höger sida.

Frågor?
Har du några frågor inför mötet är du välkommen att kontakta MP Skånes kansli på skane@mp.se 
Vi nås också på telefonnummer 046-270 42 40.
FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. 

Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren, senast den siste mars, hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.


Comments