Distriktsmöten


DISTRIKTSÅRSMÖTE 2019
Distriktet höll årsmöte den 6 april i Kristianstad. Mötet besöktes av vårt toppnamn till EU-parlamentet, Alice Bah Kuhnke och Anette Mårtensson från Lund valdes till nya ordförande för distriktet. Under lunchen var ca 80 miljöpartister ute i det strålande vårvädret och drog igång den skånska EU-valrörelsen genom en gemensam kampanj. 

FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. 

Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.


Comments