Distriktsmöten

Under 2018 kommer Miljöpartiet de gröna i Skåne hålla flera distriktsmöten. Årets första hålls söndagen den 11 februari 2018, och är en valkonferens för att fastställa Skånes regionlistor. Årsmötet blir den 14 april, då även valmanifest kommer att behandlas och antas. Höststämma för att ta kommande års verksamhetsplan och budget blir den 25 november. Ytterligare något distriktsmöte kan tillkomma om styrelsen ser behov av det, mest troligt i oktober.
VAL 2018: Regionlistor
Nu kan vi presentera kandidaterna till regionfullmäktige! Längst ner på den här sidan kan du ladda ner listorna med alla valkretsars kandidater. 
De fyra gemensamma toppnamnen för alla 6 valkretsarna i Skåne är:

1. Mätta Ivarsson, 44, Dalby/Lund

2. Thomas Hansson, 62, Simrishamn

3. Angela Everbäck, 60, Höllviken/Vellinge

4. Fredrik Hanell, 38, Höör

Ledigt uppdrag:

Ersättare i Demokratiberedningen Valberedningen planerar att intervjua alla kandidater redan den 4:e mars (sista nomineringstiden är 1:a mars). Så förbered dig på att bli intervjuad den dagen! Här finns mer information om demokratiberedningen Kandidera senast 1 mars via detta formulär!

VAL 2018: Riksdagskandidater
Nu kan vi presentera kandidaterna till riksdagen! Längst ner på den här sidan kan du ladda ner listorna med alla Skånes valkretsars kandidater. De två toppnamnen på varje lista är:

Malmö kommun
Rasmus Ling och Johanna Öfverbeck

Skåne läns västra
Rickard Persson och Annika Román

Skåne läns södra
Emma Berginger och Axel Hallberg

Skåne läns norra och östra
Anders Åkesson och Ida Nilsson                                        

Läs mer här

FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 
Under våren, senast den siste mars, hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.
Ċ
Emma Fager Malmström,
29 jan. 2018 06:18
Ċ
Emma Fager Malmström,
24 jan. 2018 07:18
Ċ
Emma Fager Malmström,
2 feb. 2018 05:29
Ċ
Emma Fager Malmström,
12 feb. 2018 02:12
Comments