Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Skåne och vår medlemswebb. På den här medlemswebben hittar du aktuell information om kommande möten och aktiviteter, här finns också kontaktuppgifter, information om hur du kan engagera dig via utbildningar och nätverk. Här finns också information om hur vår organisation ser ut och kontaktuppgifter till såväl kansli som politik. Läs mer under de olika flikarna!

Höstens distriktsmöten 
Datum för höstens distriktsmöten är nu ändrade till 21 oktober i Helsingborg och 10 december då det blir Valkonferens i Kristianstad. 
(distriktsmötet den 19 november är inställt)

Nominera/kandidera till regionlistorna
Nominera dig eller någon annan till 2018 års regionlista för valkretsarna Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen och Sydvästkretsen II
Sista nomineringsdag är 30 november 2017.

Kalendarium
Vårt kalendarium med utbildningar, föreläsningar och evenemang hittar du här

Kontakta kansliet
Kanslinummer: 046-270 42 40
Direktnr Jenny Thomé 046-270 42 41
Direktnr Emma Fager Malmström 046-270 42 42
Mobilnr Linnéa Skoogh 072-595 10 58
Hjälp att ta fram er lokala valplan

En bra valplan ska göra det tydligt vilka mål vi har med kampanjen och vad som ska göras, av vem och när, för att nå målen. Syftet med att göra en egen regional eller lokal valplan är att effektivisera arbetet före och under valkampanjen så att vi når större framgång utan att köra slut på oss själva. Nu finns ett processmaterial, som ni förslagsvis arbetar er igenom under fem träffar, planerar ni ert strategiska arbete inför valet.
Länk till process materialet för valplan

Möteslokaler 
På kansliet finns ett större och ett mindre mötesrum som går att boka kvällstid för möten av politisk och/eller medlemskaraktär.
Gör så här om du vill boka någon av lokalerna:
1)
Titta i vår bokningskalender om lokalen är ledig. Länk till bokningskalendern hittar du 
här.
2) Kontakta kansliet och berätta vilken dag och tid du vill boka så lägger vi in bokningen i kalendern.
3) Låna nyckel till kansliet i god tid, om du inte har egen nyckel!

Följ mp skåne på instagram

https://www.facebook.com/MiljopartietDeGronaISkane?fref=ts

Nytt från MP Skåne november 2016

https://framsteg.mp.se/
Du måste vara inloggad för att kunna lägga till gadgets som bara är synliga för dig