Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Skåne och vår medlemswebb. På den här medlemswebben hittar du aktuell information om kommande möten och aktiviteter, här finns också kontaktuppgifter, information om hur du kan engagera dig via utbildningar och nätverk. Här finns också information om hur vår organisation ser ut och kontaktuppgifter till såväl kansli som politik. Läs mer under de olika flikarna!
Gröna Inspirationsdagar arrangeras 23 och 24 september i Medborgarhuset i Eslöv.  Läs mer här

Kostnadsfri utbildning - i feminism och mångfald! Till hösten startar projektet ”Utbildning: feminism och mångfald” där Jämställdhets- och mångfaldskommittén (JMK) tillsammans med Miljöpartiets talespersoner Annika Hirvonen Falk och Maria Ferm erbjuder lokalavdelningar en 1,5h föreläsning och workshop i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Läs mer här

Ansök till JMK:s mentorskapsprogram!

Hösten 2017 startar jämställdhets- och mångfaldskommittén sitt ettåriga mentorskapsprogram för kvinnor inom Miljöpartiet. Målgrupp för programmet är kvinnor från underrepresenterade grupper (med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, och/eller under 30 år eller över 65 år) som har eller vill ha förtroendeuppdrag inom Miljöpartiet. Deltagare i programmet får gå på två utbildningsträffar i Stockholm och får tillgång till en egen mentor under ett års tid.

Ansökningstiden är nu förlängd till den 15 juli
Ansökningsformulär för att vara adept/deltagare: https://goo.gl/forms/sOSSqjxBgOh8GOJP2
Ansökningsformulär för att vara mentor: https://goo.gl/forms/xkCP9LFmpOT8pZRw2

Ny utbildning i Grön Ideologi!
Den nya webbutbildningen i Grön ideologi består av fyra filmer som på olika sätt beskriver den Gröna ideologin med viss koppling till politiken och partiprogrammet... läs mer och hitta länken till utbildningen här!
 
Kalendarium
Vårt kalendarium med utbildningar, föreläsningar och evenemang hittar du här 

Kontakta kansliet
Vårt fasta nummer är tillfälligt ur funktion vilket beror på byte av operatör. Det går bra att nå oss på våra mobiler de dagar vi jobbar. Semesterstängt på kansliet v.28-30.
Emma Fager Malmström 0727-344545
Jenny Thomé 0703-824545
Linnéa Skoogh 0727-951058
Glad sommar!

Möteslokaler 
På kansliet finns ett större och ett mindre mötesrum som går att boka kvällstid för möten av politisk och/eller medlemskaraktär. Gör så här om du vill boka någon av lokalerna: 1) Titta i vår bokningskalender om lokalen är ledig. Länk till bokningskalendern hittar du här. 2) Kontakta kansliet och berätta vilken dag och tid du vill boka så lägger vi in bokningen i kalendern. 3) Låna nyckel till kansliet i god tid, om du inte har egen nyckel!
Medel för gröna aktiviteter och nätverk
Vi vill påminna om att det finns medel avsatta i budgeten för stöd till lokalavdelningar. Har ni någon bra idé på verksamhet i er avdelning men saknar pengar för att genomföra det finns möjlighet att söka pengar. Skicka i så fall en kort beskrivning av vad ni vill göra, en enkel budget för aktiviteten samt årets budget för avdelningen till skane@mp.se Det finns även pengar för aktiva nätverk och sidoorganisationer att söka.
https://www.instagram.com/mpskane/

https://www.facebook.com/MiljopartietDeGronaISkane?fref=ts

Nytt från MP Skåne november 2016

https://framsteg.mp.se/
Du måste vara inloggad för att kunna lägga till gadgets som bara är synliga för dig