Namnlös‎ > ‎

Nyhetsbrev


Ny styrelse, nya stadgar och en rad andra beslut på årsmötet

I lördags var det årsmöte. Stort tack till alla som kom! Cirka 80 medlemmar samlades i regionhuset i Malmö för en heldag med årsmötesförhandlingar och information från våra representanter i Region Skåne och i riksdagen. Vi hade även besök av Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitiska talesperson, som berättade om regeringens energipolitik.


I korthet beviljades styrelsen ansvarsfrihet, nya stadgar antogs, nomineringsprocesserna återremitterades och motionen, där Karl-Otto Rosenqvist, Ängelholm, yrkade att MP i Skåne inför och under valrörelsen 2018 inte ska ställning till vilka partier som vi ska samarbeta med i regionfullmäktige eller bilda styre med efter valet, ansågs besvarad i enlighet med styrelsens svar.


En rad val genomfördes och resultaten av dem ser du nedan.  


Styrelse: Fredrik Hanell, Höör, och Anna-Maria Myszka Gustafsson, Helsingborg valdes om till ordförande respektive vice ordförande i MP Skånes styrelse.
Övriga ledamöter: Lena Andersson, Malmö, Marcus Friberg, Helsingborg, Elisabet Knutsson, Bromölla, Lars Lundström, Kävlinge, Anette Mårtensson, Lund, Emma Nilsson, Ystad, Kjell Stjernholm, Svalöv, Anders Åkesson, Malmö, och Dolores Öhman, Hässleholm.

Bild: Vice ordförande Anna-Maria Myszka Gustafsson och ordförande Fredrik Hanell.


Revisorer: Christina Mörtl, Helsingborg och Margaret Engdahl, Osby samt Lars Ahlfors, Eslöv, ersättare.
Valberedning: Rifad Saberg, Eslöv, Lutz Dahmen, Bromölla, Billy Nielsen, Ystad, Johanna Öfverbeck, Malmö och Ove Johansson, Burlöv. Nordvästkretsens plats är vakant och årsmötet beslutade att delegera till valberedningen att inom sig utse sammankallande.

Nominerade till Riksvalberedningen: Louise Arndt (Malmö kommun valkrets), Ove Johansson, Burlöv (Skåne läns södra valkrets), Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg (Skåne läns västra valkrets) och Roland Thord, Simrishamn (Skåne läns norra och östra valkrets).

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer för MP Skåne: Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg och Klara Westby, Lund.

Vice ordförande för Kommunförbundet Skåne: Märta Stenevi, Malmö.


Kandidera till uppdraget som Ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Beredningen sorterar under hälso- och sjukvårdsnämnden, och uppdraget handlar om samordning mellan primärvård, psykiatri och tandvård. Mer information finns på Region Skånes webbplats Nominera eller kandidera till uppdraget via denna länk - senast den 6 april 2017  Tydliga framsteg i regionens rödgröna halvtidsrapport

Miljöpartiet i Region Skåne har, tillsammans med de socialdemokratiska kollegorna,  tagit fram en halvtidsrapport för att belysa de framsteg som det rödgröna styret har gjort hittills under mandatperioden.  Du hittar hela rapporten här.
Länk till halvtidsrapport:

Bland de gröna framstegen finns:

Region Skånes miljöprogram reviderades under hösten 2016. Programmet gäller för åren 2017-2020 och innebär att ett antal miljömål har förtydligats och utvecklats.
– Sveriges största passivhus, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, invigdes under 2016.
– Första stationen med snabbladdare för elbilar öppnades i Malmö inom EU-projektet GREAT, med Region Skåne som drivande aktör i mitten.
– I budgeten för 2016 att avsattes 468 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten till sjukvård i Region Skåne. Särskilda satsningar har bland annat gjorts inom cancervård, på förlossning och på kvinnosjukvård.
– Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har tecknats med Skånes 33 kommuner. Avtalet ska garantera en bättre vård för Skånes mest sjuka invånare.
– Pilotprojektet Snabbspår skalades upp i mars 2016 för att förkorta vägen till svensk legitimation för främst utomeuropeiskt utbildade sjuksköterskor och läkare.
– En omfattande satsning på e-hälsa och mobil hälsa. Totalt avsätts 200 miljoner kronor under 2017 och arbetet leds av den nya e-hälsoberedningen, där vårt nya regionråd Dolores Öhman är ordförande.
Mer resurser har satsats för att stärka barn-och ungdomspsykiatrin, skapa fler första-linjen mottagningar och ge ett stärkt föräldrastöd.
–  Ett projekt med självinskrivning har startats för att öka tryggheten och egenmakten för patienter med självskadeproblematik.
– Dialogen har stärkts med den idéburna sektorn, så att den ges förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar och i nyare former av samarbete såsom idéburet offentligt partnerskap (IOP).


Gröna Seniorer Skånes årsmöte

Gröna Seniorer Skåne hade årsmöte i söndags, den 19 mars. En verksamhetsplan som syftar till att organisationen ska vara väl förberedd för att vara kunna vara delaktig i Miljöpartiets valrörelse 2018 antogs.


Prioriterade frågor i verksamhetsplanen är klimat och miljö, ekonomi, bostad och hälsa. Gröna Seniorer Skåne vill bland annat att:
– pensionen ska värdesäkras utifrån samhällets kostnadsökningar.
– ett aktivt och hälsosamt liv för alla seniorer ska främjas.
– kultur, natur och motion på recept ska utvecklas för att öka folkhälsan och göra sjukvården mer kostnadseffektiv.
– kollektivtrafiken anpassas till äldres behov.
– lokalt tillagad och ekologisk mat ska vara en rättighet för alla äldre.

Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg och Yngve Petersson, Lund valdes till språkrör. Övriga styrelseledamöter: Angelica Andersson, Landskrona, Christina Mörtl, Helsingborg, Karin Petersson, Kristianstad, Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg och Lutz Dahmen, Bromölla

Läs mer om Gröna Seniorer Skånes årsmöte i ett pressmeddelande.Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050


Regionala utvecklingsnämnden, där regionrådet Mätta Ivarsson är ordförande, fastställde förra veckan en strategi för att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att nå en hållbar utveckling av transportsystemet: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.


– Detta beslut innebär att vi är överens om bilden av den framtida färdmedelsfördelningen, där gång, cykling och kollektiva transporter ska öka medan privatbilismen ska minska. Det är oerhört viktigt med en gemensam målbild av det här slaget. Strategin pekar tydligt ut riktningen för vårt arbete med kommande infrastrukturplaner, säger Mätta Ivarsson.


Ökande befolkning och tillväxt kommer under de närmaste decennierna att leda till en ökad efterfrågan på både person- och godstransporter. Strategin ligger till grund för kommande åtgärdsplanering och framtagandet av Skånes regionala transportinfrastrukturplan med målsättning för bland annat 40 procent marknadsandel för kollektivtrafiken samt ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne år 2030.

Här finns strategin att läsa i sin helhet


Påminnelse: Enkät om sociala medier

Inför valet 2018 kommer aktiviteter på sociala medier spela en allt större roll. MP Skåne behöver stärka sin närvaro och samtidigt vill vi vara ett stöd för förtroendevalda och andra medlemmar. För att kunna skapa oss en bild av hur och var skånska miljöpartister är aktiva idag, vilka behov som finns för utveckling och utbildning samt för att samla in synpunkter och idéer har vi satt samman en enkät, som var med i vårt förra nyhetsbrev.

Vi har fått in en del svar, men vill väldigt gärna ha fler!

Stort tack på förhand för att du som inte redan fyllt i klickar dig vidare och lägger en kort stund på denna enkät. ENKÄT

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta MP Skånes kommunikatör Jennie Larsson: jennie.larsson@mp.se


Välkomna på en kväll om regional utveckling

- MP-politik i regionen  

Den 29 mars, klockan 18-19.30 i Regionhuset, Dockan i Malmö, är det dags för den andra kvällen om MP-politik i regionen. Det handlar då om regional utveckling. Mikael Stamming, direktör för regional utveckling och Gitte Grönfeld Wille, kulturchef, gästar. Utöver det blir det diskussioner om kollektivtrafiken i Region Skåne.

Det ges utrymme för både frågor och diskussion. De här kvällarna är speciellt intressanta för alla som funderar på att kandidera till regionvalet 2018, men alla medlemmar är välkomna!


OBS! Anmäl dig på eventet på facebook eller skicka ett mejl till emil.samnegard@mp.se. (Minst tio anmälningar krävs för att mötet ska bli av)

Event 29 marsComments